Gröna Näringarna väntar på dig!

Projekt Gröna Näringar

Projekt Gröna Näringar arbetar för att långsiktigt stärka de gröna näringarnas konkurrenskraft och ställning i Norrbotten

Projektet ska även främja och möjliggöra samverkan, inom de gröna näringarna men även samverka med andra näringar och genom det stärka regionen vad det gäller innovationer, folkhälsa, integration och besöksnäring.

Aktuellt

https://gronanaringar.com/wp-content/uploads/2021/02/Group.svg

Missa inte vårt nyhetsbrev