Det gröna näringslivet är en av Norrbottens starkaste tillväxtnäringar