Projekt

Öjeby Lantbruksmässa

Den självklara mötesplatsen för dig inom de gröna näringarna i norra Sverige!

Öjeby Lantbruksmässa är den självklara mötesplatsen för dig inom de gröna näringarna i norra Sverige! Öjeby lantbruksmässa är platsen för dig som är verksam inom lantbrukssektorn eller intresserad av vad som är på gång inom de gröna näringarna. På mässan får du ta del av maskinvisningar, demonstrationsodlingar, trädgårdsvisningar, utställare och mycket mer. Vårt mål är att du ska lära dig något nytt på mässan som kan bidra till att utveckla din produktion och lönsamhet!

Kompetenslyftet

Kompetenshöjande satsning inom ramen för Öjeby Lantbrukmässa

Kompetenslyftet är en utbildningsserie med fokus kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte inom ramen för Öjeby Lantbruksmässa riktat mot dig som lantbruksföretagare. Utbildningsträffarna kan vara både i digital form och fysiskt. Att delta på träffarna kostar inget för dig som deltagare, men anmälan till träffarna krävs. De olika utbildningsträffarna kommer ha olika fokus beroende på efterfrågan och behov.

Mer närproducerad mat i butik och på restaurang i Norrbotten

Nytt projekt för att öka andelen närproducerad mat i butik och på restaurang

Projekt Gröna Näringar har beviljats stöd för att driva och genomföra ett projekt som syftar till att öka andelen närproducerad mat på restaurang och i butik. Genom att skapa plattformar för livsmedelsproducenter och inköpare på restaurang och i butik att kunna träffas, bygga nätverk (digitalt eller fysiskt) och utveckla samarbeten. Inom dessa plattformar kommer fokus även ligga på att öka kompetensen/insikten bland deltagarna om att det inte behöver vara svårt att handla närproducerat. Denna nya kontaktyta kortar livsmedelskedjan, skapar en ökad tillgänglighet av närproducerad mat och ger restaurangerna och inköparna direktkontakt med livsmedelsproducenter.

En obemannad & mobil gårdsbutik

Pilotprojekt som provar ny säljkanal för närproducerade livsmedel

Hur kan vi tillgängliggöra närproducerade livsmedel för att öka både efterfrågan och produktionen i regionen? Lokala råvaror måste bli ett naturligt och självklart val för gemene man och inte något som bara handlas vid vissa tillfällen. Produktionen på de produkter som går att framställa året runt ska också ges förutsättningar att säljas, och köpas, året runt. Säsongsvaror har ännu större marknadsföringsbehov så perioden ofta är kort och som producent vill man kunna sälja så färskt, och så mycket som möjligt av det som odlas. I pandemins framfart har vi sett att många producenter som exempelvis haft marknader som sin största säljkanal har tappat stora möjligheter till inkomst, Reko-ringar har växt som svampar ur marken och ersatt dessa till en viss del men inte helt. Med fler ben att stå på, fler kanaler att sälja närproducerade livsmedel i minskar sårbarheten samtidigt som synligheten för det närproducerade ökar. Med dessa erfarenheter och frågeställningar föddes idén för pilotprojektet med den obemannade, mobila gårdsbutiken som planeras starta i maj och pågå fram till och med september.

Markhotellet på Öjebyn Agro Park

Under våren 2022 anlades de första bäddarna till det markhotell som nu växt fram på Öjebyn Agro Park.

På markhotellet används odlingskonceptet market gardening. Det innebär att odlingen sker i fasta bäddar med stort fokus på en aktiv och levande jord för en hög avkastning på liten yta. Som en del i projektet undersöker man även olika typer av affärsmodeller och olika typer av försäljningskanaler i kommersiellt syfte. Under augusti öppnades därför en digital, obemannad gårdsbutik på Öjebyn Agro Park där odlarna fått prova på att sälja sina produkter. Nu söker projektgruppen dig som vill vara med till nästa säsong. Du hyr valfritt antal bäddar i markhotellet, där varje bädd är 0,75 m  x 30 m, och får tillgång till det du behöver för att driva din odling. Vill du veta mer?  Maila till: hanh.huynh@hushallningssallskapet.se

GRO - Forum för Norrbottens gröna näringar

GRO är den nya mötesplatsen för oss inom det gröna näringslivet i Norrbotten!

Nu lanserar projekt Gröna Näringar GRO – Forum för Norrbottens gröna näringar Här tar vi pulsen på det ”gröna” i regionen, träffar inspirerande företagare i branschen och tittar närmare på spännande och intressanta pilotprojekt. Med GRO vill vi stärka vi-känslan och bidra till ett ökat engagemang och intresse för den gröna näringen och skapa ett självklart forum att lyfta branschens frågor. GRO är forumet för dig som redan idag är verksam inom Norrbottens gröna näringar men också för dig som är nyfiken och vill veta mer om denna spännande bransch och de viktiga frågor vi jobbar med. Håll utkik i våra sociala medier när nästa GRO blir!

Ökade reseanledningar med maten i fokus!

I Pite Älvdal

Måltidsturism är en stark besöksanledning i Sverige och i stora delar av världen. Genom att skapa fler besöksanledningar med maten som gemensam nämnare kan fler turister förväntas besöka det specifika området, vilket stärker företag med koppling till besöksnäring, livsmedel och lantbruk. Projektet inriktar sig till personer som redan driver besöksnärings, livsmedels- eller lantbruksföretag på landsbygden i Pite Älvdal, Norrbotten. Genom att koppla ihop intresserade företag och samarbetspartners med varandra genom matchmaking, workshops med visionsarbete och verksamhetsplanering - utvecklas företagsidéer, samarbeten företagen emellan och nyetableringar med mat som besöksanledning. Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Spira Mare.