Mer närproducerad mat i butik och på restaurang i Norrbotten

Genom en ökad kännedom om butikers, restauratörers och producenters behov och utbud kan vi öka andelen närproducerade livsmedel ut till konsumenten i butiker och restauranger i regionen.

Projekt Gröna Näringar har beviljats stöd för att driva och genomföra ett projekt som syftar till att öka andelen närproducerad mat på restaurang och i butik. Genom att skapa plattformar för livsmedelsproducenter och inköpare på restaurang och i butik att kunna träffas, bygga nätverk (digitalt eller fysiskt) och utveckla samarbeten. Inom dessa plattformar kommer fokus även ligga på att öka kompetensen/insikten bland deltagarna om att det inte behöver vara svårt att handla närproducerat. Denna nya kontaktyta kortar livsmedelskedjan, skapar en ökad tillgänglighet av närproducerad mat och ger restaurangerna och inköparna direktkontakt med livsmedelsproducenter. Målbilden efter projektets slut är att de intresserade restaurangerna och butikerna ska veta vilket utbud som finns, var de kan vända sig för att handla närproducerat och uppleva att det inte är några hinder för dem att handla närproducerat. Stödet finansieras av landsbygdsprogrammet 2014–2020, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling